To what extent can the corona virus affect travel and the tourism industry?

مهدی غفاری مدیرعامل شمیران گشت:

انجمن گردشگری و مسافرت هشدار داده است که شیوع بیماری کوید-19 منجر به نابودی 50میلیون کسب و کار در صنعت گردشگری و مسافرت در سراسر جهان میگردد.

انتظار می رود آسیا بدترین اثرات را داشته باشد.

از زمانی که این ویروس از بین برود 10 ماه طول می کشد تا این صنعت بتواند خود را بازیابی کند.

صنعت توریسم در حال حاضر ده درصد از gdp جهانی را تشکیل می دهد

اتحادیه جهانی توریسم ومسافرت اظهار کرده است که شیوع بیماری کرونا 50 میلیون کسب و کار در بخش مسافرت و گردشگری را در سطح جهان در شرایط خطرناک قرار داده است، به طوری که احتمال دارد در طی سال جاری میزان مسافرت به یک چهارم افت پیدا کند، آسیا مهمترین اقلیم درجهان است. 

میسنا یکی از مدیران سازمان جهانی توریسم(wttc) به رویترز گفته است: این اثر با توجه به اینکه چقدر این بیماری دوام پیدا می کند و چقدر امکان دارد با انجام اقدامات پیشگیرانه اخیر تشدید گردد،مانند تمامی اقداماتی که دولت ایالات متحده امریکا برای مسافرت به اروپا در نظر گرفته است، بستگی دارد. میسنا با اشاره به تصمیم ایالات متحده امریکا گفت: اقدامات خاصی کمک کننده نسیت و آنها  باید به اثر معنادار فشار اقتصادی که به همراه دارد، توجه کنند.

او اینطور استدلال کرد که چنین سیاست هایی بسیار عمومی بوده و هنوز اثبات نشده که در مهار ویروس اثر بخش هستند. او همچنین گفت که چنین محدودیت هایی میتواند سفر پزشکان متخصص و ارسال تجهزات پزشکی را دچار پیچیدگی کند. میسنا افزود: در اروپا ماهانه حدود 850 هزار نفر به ایالات متحده مسافرت می کنند که معادل 3.4 میلیارد دلار در اقتصاد امریکا سهم دارد.

او پیش بینی کرد: 50 میلیون شغل از بین خواهد رفت که از این میان حدود 30 میلیون متعلق به آُسیا، هفت میلیون متعلق به اروپا و 5میلیون در امریکا و سایر قاره هاخواهد بود.

مدیر Wttc اظهار می کند: این به معنی از دست دادن سه ماه از مسافرت جهانی در سال 2020 که منجر به کاهش مشاغل بین 12 تا 14درصد است. همچنین از دولتها درخواست کرد هنگامی که این بیماری تحت کنترل قرار گرفت تا جایی که امکان دارد؛ گرفتن ویزا را حذف یا تسهیل کرده، مالیات بر مسافرت را برداشته و مشوقهایی معرفی نمایند.

او همچنین انعطاف پذیری در این بخش را تحسین کرد که مسافران می توانند مسافرت های خود رابه جای کنسل کردن، تعویق بیندازند. این مسئول همچنین افزود: درحال حاضر شرکتهای هواپیمایی و کشتی های مسافرتی بیش از هتل ها تحت تاثیر قرار گرفته اند. صنعت توریسم ده درصد از gdpمشاغل  در سطح جهان را تشکیل می دهد.

این مقام رسمی سازمان wttc از قرنطینه ی برخی شهرها که اکنون در ایتالیا و  اسپانیا در حال اجرا است، حمایت کرده اگرچه مقامات سازمان جهانی بهداشت این اقدام را در مهار بیماری توصیه کرده اند اما تنها در برخی مناطق خاص مورد هدف یا برای گروههای سنی خاصی درنظر گرفته شده است.میسنا تخمین زد که هنگامی که این بیماری تحت کنترل در آمد، ده ماه طول می کشد تا این بخش از صنعت به سطح عادی خود بازگردد.

منبع از سایت www.weforum.org

Loading

Add your comment

Your email address will not be published.

7 + 13 =