Who is the technical director of Band B?

مدیر فنی بند ب فردی است با وظایف زیر:

برنامه ریزي: مواردی مانند تعیین بودجه و پیش بینی کردن میزان فروش، تهیه پکیج های سفر و مشخص کردن قیمت ها، انتخاب مقاصد گردشگری مناسب و انتخاب بازارهای هدف نیز باید در فرایند برنامه ریزی گنجانده شود. 

کنترل و نظارت : به این معناست که، مدیر باید قوانین وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري را به طور کامل در آژانس اعمال نموده و در یک بازه زمانی، اثرپذیری آنها را بررسی کرده و نتایج نهایی را با نتایج  مورد انتظار مقایسه کند .

چطور میتوانیم مدرک مدیر فنی بند ب را بگیریم؟

متقاضیان باید در امتحاناتی که از طرف سازمان گردشگری برگزار می شود شرکت نمایند و در صورتی که نمره امتحانی به حد نصاب قبولی برسد میتوانند لوح مدیر فنی را از سازمان گردشگری دریافت نماییند.

برای این منظور افراد باید مدرک لیسانس داشته باشند. این مدرک یا مرتبط با گردشگری است یا خیر. اگر خیر باید در یکی از آموزشگاههای که مورد تایید سازمان است بصورت فراگیر ثبت نام کنند تا دوره های مربوطه را ببیند و بعد از تایید آموزشگاه فوق میتوانند برای امتحان ثبت نام کنند. اگر هم مدرک آنها مرتبط با گردشگری است نیازی به ثبت نام در آموزشگاههای فوق نیست و مستقیما میتوانند در امتحان شرکت کنند.

مواد امتحانی:

  1. شناخت صنعت گردشگری
  2. شناسایی مسیرهای گردشگری (با رویکرد آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی توسط یونسکو و آشنایی با میراث طبیعی)
  3. برنامه‌ریزی و سرپرستی گشت‌ها
  4. بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
  5. انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی
  6. آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

حد نصاب برای غیر رشته های مرتبط نمره ۱۰ است و برای افرادی که رشته مرتبط دارند ۱۲ است. در نظر داشته باشید متقاضی تا سه مرتبه میتواند در آزمون شرکت نماید و در هر مرحله درسهایی که نمره حد نصاب را نیاورده است را امتحان میدهد.

بعد از اینکه در آزمون کتبی قبول شد باید امتحان مصاحبه زبان را بصورت شفاهی بدهد . در صورت قبولی در آزمون زبان لوح مدیر فنی بند ب از طرف سازمان برای ایشان صادر میشود.

امتحان سازمان در اواسط تابستان و اواخر زمستان برگزار هر سال میشود./

مهدی غفاری شمیران گشت

Loading

Add your comment

Your email address will not be published.

1 × three =